Prireditev 6. občinskega praznika se je pričela v četrtek, 7. maja, s predstavitvijo Žižkuske pesmarice, ki jo je izdalo KD »Fran Saleški Finžgar« Žižki. Ključno vlogo pri nastanku pesmarice so odigrale Ljudske pevke iz Žižkov, ki ljudske pesmi zbirajo, zapisujejo in zapojejo, vodi pa jih Rebeka Bukovec. Da pa ne bi vse ostalo samo pri besedilih pesmi, jim je s svojim znanjem pomagala sovaščanka Tjaša Cigut in zbrano ljudsko blago še notno zapisala. V njej je 49 pesmi, med njimi Svetla zvezda, Pesem od fčelice, Spejvlimo si pesmico, Mali mujcek, Kraj Dunaja, Düša premišlavala in druge.

V kulturnem programu so nastopile Ljudske pevke iz Žižkov, skupina EDNA, ljudski pevci in godci – GABERSKI MANTRAŠI, pevke ljudskih pesmi iz Turnišča, Tjaša Cigut, folkloristi pa so še dodatno popestrili program. Janja Magdič, vodja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Lendava, župan Občine Črenšovci Anton Törnar in predsednica KD »Fran Saleški Finžgar« Žižki Valerija Vuk so ljudskim pevkam iz Žižkov podelili Maroltove značke in priznanja za pet in desetletno delo v ljudskem petju in prepevanju ljudskih pesmi.