Prekmurje ni zaostajalo v obrambi pred požari in vsemi drugimi nesrečami, ki so bile v preteklosti bolj pogoste in po svoji uničevalnosti obsežnejše. Tudi v naših krajih je predvsem v dvajsetih letih prejšnjega stoletja vznikla misel o ustanovitvi rednih gasilskih organizacij, ki so svoje humano poslanstvo opravljale skozi vse viharne čase v prid ljudi. Razvoja gasilstva niso ustavljale niti vojne v tem stoletju, niti še tako radikalne politične in družbene spremembe.

Vsi dosežki žižkovskega gasilskega društva so neprecenjljive vrednosti, med temi je najpomembnejša stalna in vsesplošna skrb za varnost ljudi in njihovega premoženja. To poslanstvo so vse gasilske generacije opravljale s polno odgovornostjo in veliko požrtvovalnostjo. Gasilsko društvo Žižki je skozi vso svojo zgodovino, posebej pa po prihodu šolskih sester v Žižke, imelo poseben posluh tudi za razvoj kulturnega življenja v kraju. V okviru PGD Žižki so vaščani naštudirali mnoga dramska dela in z njimi gostovali tudi v okolišnjih krajih. V gasilskem društvu je vzklila ideja o ustanovitvi kulturnega društva Fran Saleški Finžgar, ki se zdaj že ponaša z bogato tradicijo in številnim članstvom. Lahko strnemo, da je PGD Žižki v zadnjih desetletjih nosilec razvoja kraja v najširšem pomenu besede.

Prve ideje o ustanovitvi redne gasilske organizacije v Žižkih segajo v konec preteklega stoletja, ko je vas dobila prvo ročno gasilsko brizgalno, ki nosi letnico izdelave 1891, v Žižke pa naj bi prišla leta 1895. Danes je torej ta brizgalna 103 leta star muzejski eksponat in je še vedno v dobrem stanju. Spomladi leta 1924, se je v Žižkih zbrala skupina vaščanov z namenom, da ustanovijo prostovoljno gasilsko četo. Pobudnik ustanovitve je bil takratni vaški župan Horvat Štefan, po domače Žižkov Števan. Ta je končal svojo življenjsko pot v kraju Hrastje – Mota, kamor se je preselil pred drugo svetovno vojno. Ustanovitev prostovoljne gasilske čete, oziroma današnjega prostovoljnega gasilskega društva Žižki, je bila v hiši, ki danes nosi hišno številko 105, to je na sedanji Gjerekovi domačiji. Vpisi ustanovnih članov v vzorno urejeni prvi matični knjigi imajo datum 12. 11. 1924. Za prvega predsednika prostovoljne gasilske čete so izvolili Zver Štefana.

Delo v gasilskih vrstah je bilo takrat izredno cenjeno in priznano. Leta 1925 se je društvo registriralo in leta 1926 že imelo svojo štampiljko. V letu 1929 so člani društva dobili prve uniforme in tako postali uniformirani gasilci.

Stari gasilski dom

Društvo je bilo že pred drugo svetovno vojno zelo aktivno, o čemer pričajo ohranjeni dokumenti: prejeta priznanja in pohvale. Leta 1933 se je že začelo govoriti o prepotrebni gradnji gasilskega doma. Leta 1934 začne z delom izbrani gradbeni odbor. Viri za gradnjo doma so prispevki vaščanov, podpore in druga finančna pomoč.

V letu 1936 je bil dom dograjen, blagoslovljen in predan svojemu namenu. Naš gasilski dom je s svojim stolpom pravi arhitekturni biser, ki mu ni para daleč naokoli. V letu 1991 je bil dom obnovljen v smislu originalne podobe, ponovno je bila na dom naslikana podoba svetega Florijana, zavetnika gasilcev. Podobno prenovo pa je dom doživel še enkrat, in sicer v avgustu 2005, ob 80-letnici PGD Žižki.

Leta 1962 je gasilsko društvo Žižki nabavilo prvo motorno brizgalno, kar predstavlja enega večjih uspehov društva. Sredstva so prispevali vaščani in naši rojaki iz tujine.

Vaško-gasilski dom

V začetku sedemdesetih let smo se vaščani Žižkov soočali s hudim problemom, saj nismo imeli ustreznega prostora, kjer bi se sestajali, načrtovali, prirejali prireditve kulturnega in zabavnega značaja. Takratna stara šola je dotrajala, popravilo ne bi bilo racionalno. Spet so bili gasilci gonilna sila v vasi in v letu 1973 smo krajani Žižkov začeli graditi vaško-gasilski dom. Vloženih je bilo na tisoče delovnih ur, od najmlajših do najstarejših vaščanov, iz opeke iz stare šole je nastajal mogočen objekt. Vaščani nismo zmogli finančnega zalogaja, s strani širše družbene skupnosti smo dobivali samo obljube. Zato smo se odločili, da bomo organizirali tombolo. Teh je bilo skupaj sedem. Pobudnik tradicionalnih žižkovskih tombol je bil takratni predsednik GD Žižki Žerdin Jože. Prva tombola je bila 14. avg. 1977, glavni dobitek pa je bil osebni avto Zaporožec.

Uspeli smo! Rezultati so vidni. Vaško-gasilski dom smo brezplačno odstopili podjetju TOKO iz Domžal z eno samo željo: da bi mlajši rodovi tu dobili zaposlitev in boljši kos kruha. Sledil je odkup parcele in gradnja novega – drugega vaško-gasilskega doma. Ta je bil dograjen v letu 1984. V tem letu je gasilsko društvo nabavilo tudi novo orodno vozilo in se uvrstilo med najsodobneje opremljena društva v občini.

Nova oprema

Gasilci GD Žižki neprestano skrbimo za tehnološko sodobno opremljenost društva. Pokazalo se je, da prva motorna brizgalna ne zagotavlja zadostne zanesljivosti in kapacitete, zato smo v letu 1991 nabavili novo motorno brizgalno znamke “Ziegler”.
Na letnem občnem zboru spomladi leta 2002, smo se odločili po temeljitem premisleku odločili za nabavo potrebnega gasilskega vozila za prevoz gasilne opreme in moštva. Staro vozilo (kombi) je zastarelo, ni opremljeno s sodobno gasilno tehniko in več ne daje garancije za učinkovito ukrepanje na požarišču. Po srednjeročnem načrtu je Občinsko gasilsko poveljstvo (kjer smo po doseženih rezultatih vodilno PGD) v tem letu opredelilo nabavo gasilskega vozila za PGD Žižki kot prednostno investicijo, kar je pri sprejemu proračuna Občine Črenšovci za leto 2002 sprejel tudi občinski svet.
Odločili smo se za uvoz rabljenega vozila iz Nizozemske. Gre za gasilsko vozilo VOLVO FL 614, ki po tipizaciji gasilskih vozil spada v skupino GVC 16/25. Vozilo ima vgrajen rezervoar za 1500 litrov vode, gasilsko črpalko s pogonom preko avtomobilskega motorja, tri hitronapadalne naprave in gasilsko tehnično opremo. Cena vozila je bila okoli 12 in pol milijonov SIT. 5 milijonov sredstev nam je namenila občina, prav toliko donatorji, preostanek pa smo plačali vaščani Žižkov. Vozilo je bilo uvoženo in blagoslovljeno leta 2003.

Bilten – 80 let PGD Žižki