Kategorizacija

  • PGD Žižki je po kategorizaciji društev uvrščeno med društva I. kategorije.

Vozila in oprema

  • Vozilo s cisterno 16/25 s posadko 1+6
  • Vozilo za prevoz moštva s posadko 1+8
  • Prenosna motorna brizgalna 8/8, znamke Johstadt

Organizacijske funkcije društva

V letu 2013 je bil na volilnem občnem zboru izvoljen ter potrjen naslednji upravni odbor PGD Žižki:

Predsednik društva: HORVAT ANTON
Namestnik predsednika: CIGUT PETER
Tajnik društva: KRAMAR ALOJZ
Blagajničarka društva: VUČKO BUKOVEC LIDIJA

Člani UO PGD Žižki:
ŽERDIN IGNAC
HORVAT NIK
ŽABOTA ROBERT
ŽIŽEK BRANKO
VUK VALERIJA
GABOR PETRA
VUČKO IVAN
HOZJAN ŠTEFAN
HORVAT ANTON
BUKOVEC EMIL

Nadzorni odbor društva:
KURNIK BORUT – predsednik
PRŠA ŠTEFAN
ČAHUK VIDA

Disciplinska komisija:
RECEK MIRKO – predsednik
HODNIK SILVIA
JOŽEF KRANJEC

Operativne funkcije društva

Prav tako so bile na volilnem občnem zboru leta 2013, potrjene operativne funkcije v PGD Žižki:

Poveljnik društva: VUČKO IVAN
Namestnik poveljnika: HODNIK SIMON
Podpoveljnik društva: HORVAT GAŠPER
Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal: CIGAN VITO
Glavni strojnik: RAŠČAN JANEZ
Orodjar: BUKOVEC EMIL
Voznik: PRŠA ŠTEFAN
Voznik: NERAD STANKO
Voznik: ŽERDIN IGNAC
Gospodar – hišnik: HOZJAN ŠTEFAN