Kategorizacija

 • PGD Žižki je po kategorizaciji društev uvrščeno med društva I. kategorije.

Vozila in oprema

 • Vozilo s cisterno 16/25 s posadko 1+6
 • Vozilo za prevoz moštva s posadko 1+8
 • Prenosna motorna brizgalna 8/8, znamke Johstadt

Organizacijske funkcije društva

V letu 2020 je bil na volilnem občnem zboru izvoljen ter potrjen naslednji upravni odbor PGD Žižki:

Predsednik društva: BORUT KURNIK
Namestnik predsednika: MIRKO RECEK
Tajnik društva: ALOJZ KRAMAR
Blagajničarka društva: LIDIJA VUČKO BUKOVEC

Člani UO PGD Žižki:

 • ŽERDIN IGNAC
 • TIBAUT STANKO
 • PRŠA ŠTEFAN
 • LUTAR STANKO
 • PADAR MARKO
 • RECEK MIRKO
 • RECEK ISTOK
 • VUČKO MIHA
 • VUK VALERIJA
 • KRAMAR ALOJZ
 • HODNIK SIMON
 • KURNIK BORUT

Nadzorni odbor društva:
HORVAT NIK – predsednik
PRŠA ŠTEFAN
VUČKO DUŠAN

Disciplinska komisija:
RECEK MIRKO – predsednik
HODNIK SILVIA
KRANJEC JOŽEF

Operativne funkcije društva

Prav tako so bile na volilnem občnem zboru leta 2013, potrjene operativne funkcije v PGD Žižki:

Poveljnik društva: HODNIK SIMON
Namestnik poveljnika: VUČKO IVAN
Podpoveljnik društva: HORVAT GAŠPER
Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal: CIGAN VITO
Glavni strojnik: RAŠČAN JANEZ
Orodjar: BUKOVEC EMIL
Voznik: PRŠA ŠTEFAN
Voznik: NERAD STANKO
Voznik: ŽERDIN IGNAC