Lega

Prekmurska vas Žižki leži v občini Črenšovci, v osrednjem delu Dolinskega. Potok (Suhi) Jarek vas deli na Gornji in Dolnji del. Žižki mejijo na tri sosednje vasi: Črenšovce, Trnje in Veliko Polano.
Oddaljenost Žižkov do večjih slovenskih in tujih mest:

  • Lendava: 14 km
  • Murska Sobota: 16 km
  • Maribor: 68 km
  • Ljubljana: 180 km
  • Zagreb: 125 km
  • Budimpešta: 280 km
  • Dunaj: 240 km
  • Rim: 938 km
  • Celovec: 222 km

Ljudje

V Žižkih živi 617 prebivalcev, registriranih pa je 153 hišnih številk. Otroci obiskujejo osnovno šolo in vrtec v Črenšovcih, srednješolci se večinoma izobražujejo v Murski Soboti ali Ljutomeru, študenti pa v Mariboru ali Ljubljani. Večji del Žižkanjarjev se vozi na delo v Mursko Soboto. Medtem ko število kmetij, predvsem manjših in starejših, upada, je razveseljiv podatek o številu obrtnikov. V Žižkih je namreč registriranih več deset samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z zelo različnimi obrtmi.

Zgodovina

Zgodovinski prikaz o izvoru naših krajev najdemo v knjigi našega velikega rojaka, zgodovinarja in duhovnika, dr. Ivana Zelka iz Črenšovec: Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381. Pri popisu kmetij turniške pražupnije leta 1381 se omenja zaselek Markushaza. To je bila manjša kmetija z ustrezno kmetijsko površino (stara hiša). Iz tega zaselka se je razvila vas Žižki. Poimenovanje vasi datira iz 17. stoletja. Kronika turniške pražupnije navaja, da je bilo okrog leta 1669 v tem kraju osem družinskih poglavarjev z imenom Sisek (Žižek). Od tod naj bi dobila vas Žižki svoje ime.
Od leta 1920 do 1948 so v Žižkih delovale šolske sestre, ki niso pustile vidnega pečata le na kulturnem, vzgojnem in izobraževalnem področju, pač pa predvsem na verskem. V njihovem obdobju je deloval tudi častni kanonik Jožef Klekl in vsi skupaj so zaslužni za ohranitev verskega življenja v Žižkih. Šolske sestre so delovale v samostanu, ki je bil dograjen v letu 1929. Samostan stoji še danes in služi kot bivalni prostor, na šolske sestre pa še vedno spominja spominska plošča.

Društva

Prebujanje kulturne zavesti ljudi v Žižkih nekako sovpada z ustanovitvijo Prostovoljnega gasilskega društva Žižki. Naši gasilci se z veseljem udeležujejo gasilskih tekmovanj, kjer že skoraj po pravilu žanjejo uspehe. Zavetniku gasilcev, sv. Florijanu, je posvečena tudi vaška kapela, kjer se vsako leto ob proščenju zberejo gasilci iz okoliških vasi. Bujni in žlahtni razcvet kulturnega življenja v kraju pa beležimo s prihodom šolskih sester v Žižke. V tistem času je v Črensovcih živel in delal častni kanonik g. Jožef Klekl, ki je kmečke ljudi in mladino spodbujal h kulturnemu delovanju. O ponovnem organiziranem kulturnem življenju govorimo od leta 1971, ko je bilo ustanovljeno Kulturno društvo “Fran Saleški Finžgar” Žižki.

Sakralni objekti

V času delovanja šolskih sester v Žižkih in po njihovi veliki zaslugi je bila leta 1938 blagoslovljena kapela sv. Florijana. Ob njej vsako leto poteka Florijanovo proščenje in od leta 1993 naprej tudi tradicionalni Florijanov shod gasilcev.
Kapela sv. Florijana je bila obnovljena 4. maja 2003. Dobila je novo barvno podobo in razsvetljavo, še posebej zanimiv pa je mozaik sv. Florijana na njenem pročelju, ki je delo akademskega slikarja Štefana Hauka.
Poslovilna vežica v Žižkih je bila dograjena v letu 1996.