Nastanek vasi Žižki

Zgodovinski prikaz o izvoru naših krajev najdemo v knjigi našega velikega rojaka, zgodovinarja in duhovnika, dr. Ivana Zelka iz Črenšovec: Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381. Pri popisu kmetij turniške pražupnije leta 1381 se omenja zaselek Markushaza. To je bila manjša kmetija z ustrezno kmetijsko površino (stara hiša). Iz tega zaselka se je razvila vas Žižki. Poimenovanje vasi datira iz 17. stoletja. Kronika turniške pražupnije navaja, da je bilo okrog leta 1669 v tem kraju osem družinskih poglavarjev z imenom Sisek (Žižek). Od tod naj bi dobila vas Žižki svoje ime.

Kronologija

Pomembnejši uspehi v razvoju vasi Žižki v zadnjem stoletju:

 • 1895: (ni točnih podatkov) prva gasilska ročna brizgalna
 • 1906: zgrajena osnovna šola
 • 1920: prihod šolskih sester v Žižke (delujejo do 1948)
 • 1924: ustanovitev prostovoljne gasilske čete Žižki
 • 1925: registracija PGD Žižki
 • 1928: prva tombola
 • 1929: dograjen samostan šolskih sester
 • 1936: blagoslovitev gasilskega doma
 • 1938: blagoslovitev kapele sv. Florijana
 • 1957: elektrifikacija vasi
 • 1962: prva motorna brizgalna (WV-Andrej Zupan)
 • 1969: razvitje gasilskega prapora
 • 1970: izgradnja vaškega vodovoda
 • 1971: ustanovitev kulturnega društva “F. S. Finžgar” Žižki
 • 1973 (december): betoniranje plošče na vaško-gasilskem domu
 • 1974: dograditev prvega vaško-gasilskega doma
 • 1976: asfaltiranje vaških ulic
 • 1977: asfaltiranje občinske ceste
 • 1977 (14. avgust): prva moderna tombola
 • 1979: zaključek I. faze izgradnje telefonskega omrežja
 • 1978: predaja vaško-gasilskega doma tovarni TOKO
 • 1984: dograditev drugega vaško-gasilskega doma
 • 1984: nabava gasilskega orodnega vozila TAM
 • 1991: ulična razsvetljava
 • 1991 (11. avgust): obnova in poslikava starega gasilskega doma
 • 1991 (11. avgust): druga motorna brizgalna “Ziegler”
 • 1992 (12. april): nabava zvona za vaško kapelo
 • 1993: kabelski TV-sistem
 • 1993: nova asfaltna prevleka pri vaško-gasilskem domu
 • 1994: izgradnja strešne konstrukcije pri vaško-gasilskem domu
 • 1996: izgradnja mrliške vežice
 • 2001: razširitev vaško-gasilskega doma
 • 2002: izgradnja kanalizacijskega sistema
 • 2003 (4. maj): obnova kapele sv. Florijana
 • 2003 (24. avgust): nabava sodobnega gasilskega vozila Volvo
 • 2005 (14. avgust): obnova gasilskega doma iz leta 1936

Zgodovina društev

Podrobnejšo zgodovino kulturnega društva, gasilskega društva in sakralnih objektov preberite na straneh, ki so jim posvečene.