Kratek opis del na objektu “Rekonstrukcija lokalne ceste JP 55150 in JP 551451 na odseku Žižki center-G1/3 Murska Sobota-Lendava”:

Končala so se dela na rekonstrukciji ceste skozi Žižke, na odsekih 1-5. Po položitvi asfaltnih plasti so se uredile bankine, postavila se je horizontalna ter vertikalna signalizacija, ter opravila ostala zaključna dela.

Dne 26.7.2011 je bil na trasi ceste opravljen tudi kvalitetni prevzem, katerega se je udeležil tudi predsednik VO Žižki.

Izseki iz zapisnikov sestankov članov VO Žižki, na temo izgradnje trase ceste skozi Žižke, so objavljeni na spletni strani www.zizki.si.

Člani Vaškega odbora Žižki, se vsem vaščanom zahvaljujemo za strpnost v času izgradnje omenjenega odseka ceste, ter za pravočasno opozarjanje na določene pomanjkljivosti med samo gradnjo trase.

Več o zaključenih delih na trasi ceste pa v spodnjem slikovnem gradivu.

S spoštovanjem,
VO Žižki