Kratek opis del na objektu »Rekonstrukcija lokalne ceste JP 55150 in JP 551451 na odseku Žižki center-G1/3 Murska Sobota-Lendava”:

V tednu 23 in 24, so delavci družbe SGP Pomgrad, večinoma končali s polaganjem asfaltnih plasti po cestišču trase. V zaključni fazi so dela na pripravi tamponskega sloja materiala pred asfaltiranjem na pločnikih, ter izvedba asfaltiranih koritnic ob robovih cestišča za lažje odvodnjavanje. Prav tako se zaključujejo dela pri izvedbi vodovoda ter meteorne kanalizacije.

Več o poteku del na gradbišču pa v spodnjih slikah.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z izgradnjo odseka ceste, se vaščani lahko obrnete na člane vaškega odbora Žižki ali na investitorja – Občino Črenšovci.

Prav tako spremljajte informacije o izvajanju del na www.zizki.si.

Člani Vaškega odbora Žižki, prosimo vse vaščane za strpnost v času izgradnje omenjenega odseka ceste.

S spoštovanjem,

VO Žižki